24 nov. 2011

Concurso de camisetas e chapas

Concurso de deseño de camisetas e de chapas
Dende o ENL “O Chafarís de Proval” convocamos un concurso de deseño de camisetas e de chapas.
Queremos convidar aos mozos e mozas de Escolas Proval afeccionados ao deseño a mostrar as súas creacións mediante un sinxelo concurso.
Bases do concurso
Temática: promover o emprego do galego coma lingua habitual.
Obxectivo: Crear un deseño, orixinal, nada de copias, para unha camiseta ou para unha chapa de 38 mm de diámetro.
O deseño para a camiseta deberá ter unhas dimensións máximas de 20x30 centímetros (ancho x alto)
A estampación da camiseta será só no frontal, polo que só tes que deseñar a parte dianteira.
Deberá ter unha referencia a Proval (IES Escolas Proval, Escolas Proval ou Proval).
Deseño cun máximo de catro cores ou a unha tinta.
Un deseño máximo por participante.
Prazo de entrega: venres, 9 de decembro.
Poderán participar todos os alumnos e alumnas do IES Escolas Proval.
Xurado
Catro profesores colaboradores e catro alumnos do ENL.
Fallo do xurado e entrega de premios: á volta das vacacións de Nadal.
Premios
A difusión polo Val Miñor, por Galicia e polo mundo do teu deseño, da túa idea. Xuntos, o teu debuxo e o teu galego, serán promocionados, divulgados, espallados, GLO-BA-LI-ZA-DOS.
Camisetas
primeiro premio:
30 camisetas co teu deseño para agasallar a quen queiras.
impresión do teu deseño en 200 camisetas para a súa venda a través do alumnado de 4º de ESO.
segundo premio: 15 camisetas co segundo mellor deseño.
terceiro premio: 10 camisetas co terceiro mellor deseño.
Chapas
primeiro premio:
30 chapas co teu deseño para agasallar a quen queiras.
impresión do teu deseño en 500 chapas para a súa venda a través do alumnado de 4º de ESO.
segundo premio: 15 chapas co segundo mellor deseño.
terceiro premio: 10 chapas co terceiro mellor deseño.
Presenta os teus deseños
Para participar no concurso deberás entregar nun sobre aberto o teu deseño ao Equipo de Normalización Lingüística “O Chafarís de Proval” indicando:
“Para o concurso de camisetas” ou “para o concurso de chapas”
O nome do teu deseño
No interior do sobre aberto meterás outro sobre pechado no que figure por fóra o nome do teu deseño e no seu interior unha folla co teu nome, curso e grupo.
Participa e difunde polo Val, por Galicia, polo mundo, o teu deseño, a túa idea